Procedura za povrat robe/novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), montažer je u obavezi da prvo provjeri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja prije nego što pristupi zamjeni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom (Euro Express) našoj službi reklamacija u firmu. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser (jedna od adresa iz garantnog lista) potvrdio Vaše navode.
Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu ali je poželjna da se dostavi uz uređaj, u što boljem i očuvanijem stanju. Sve prigovore i reklamacije možete slati na mejl: [email protected] uz predmet (slikovit prilog) i kratak opis Vaše reklamacije

Prodavnica Elektron Shop zadržava sva prava promjene cijene proizvoda tako da, ako ste poručili uređaj po jednoj cijeni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a neposredno nakon toga je cijena smanjena u našoj Online prodavnici, nemate prava na povrat novca.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan sledeće:

a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom (Euro Express) u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatik pakovanju; Takođe originalana ambalaža nije obavezna da bi smo prihvatili reklamaciju, ali je preporučljivo da se proizvod po mogućnosti vrati u u ambalaži.

b) da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)

c) da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;

d) poslije toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija u maloprodaji gde je robu ostavio na reklamaciju ili na brojeve našeg call centra. Za više informacija možete nas kontaktirati na [email protected] ili putem telefona: 053 311 888

Saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 mjeseca od kupovine robe.
Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbjedi servisiranje iste.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

”Elektron Group d.o.o.” garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na mejl: [email protected] ili putem telefona: 053 311 887, a sve prijave i prigovore na funkcionalnost kupljenih uređaja možete slati na: [email protected] uz predmet i kratak opis Vaše reklamacije.

 

Kontaktirajte nas

Imate li pitanja? Kontaktirajte nas da bismo započeli razgovor.

Nazad na vrh