Garancije / Reklamacije

Poštovani kupci,

Na sve kupljenje uređaje putem Elektron Online prodavnice, ”Elektron Group d.o.o.” izdaje garantni list (knjižicu) čiji rok važi u zavisnosti od uređaja koji ste kupili. Najčešće, na većinu proizvoda iz našeg asortimana ”Elektron Group d.o.o.” izdaje pismenu garanciju od 2 do 5 godina, zavisno od vrijednosti i brenda proizvoda.
S druge strane, ukoliko ste kupili bilo koji uređaj iz naše ponude i imate problem s njim, naša Web služba je tu da Vas uputi i usmjeri na najbliže ovlaštene servise koji se prema ugovoru o saradnji obavezuju na servisiranje svih proizvoda iz naše Online ponude.
Pored toga, za sva dodatna pitanja – na raspolaganju Vam je služba za reklamacije na broju 053 311 887,  radnim danima 8-19h, subotom 8-13h.
Oko rješavanja tehničkih problema može Vam pomoći naša tehnička podrška na broju 053 311 888 radnim danima 8-19h i subotom 8-13h. Uređaje (u garantnom roku ili van njega) na reklamaciju možete predati u bilo kom od ovlaštenih servisa koji se nalaze istaknuti u garantnoj knjižici (listu) koji ste dobili uz kupljeni proizvod.

Saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 mjeseca od kupovine robe.
Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbjedi servisiranje iste.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

”Elektron Group d.o.o.” garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na mejl: info@elektronshop.ba ili putem telefona: 053 311 887

REKLAMACIJE

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

1) DOA (Dead on Arrival) – je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad

To znači sljedeće:

a) isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki djelovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj namjeni ili specifikaciji. U koliko ste nakon prijema paketa utvrdili oštećenje rok da prijavite oštećenje je 24 h od prijema, kako bi Vaša reklamacija bila prihvaćena.  Ako prilikom prijema paketa utvrdite oštećenje niste u obavezi da primate paket, možete odbiti prijem pošiljke. Ukoliko je uređaj koji ste primili je nekompletan ili nedostaju delovi, potrebno je prijaviti u roku od 24 h uočene nedostatke.

b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavijestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.

2) Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda

U ovom slučaju, robu odnosite u jedan od ovlaštenih servisa istaknutih u Vašoj garantnoj knižici koju dobijate uz isporučeni proizvod.
Ako ste uređaj kupili preko web-a, možete da kontaktirate našu Web podršku kako bi Vas usmjerili na dalje korake. Brojevi naše Web podrpke nalaze se na našoj stranici.

3) Reklamacija na oštećenu pošiljku

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu (Euro Express) koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavijestiti o tome.

Servisiranje i povraćaj novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da prvo provjeri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja prije nego što pristupi zamjeni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode..
Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.

Prodavnica Elektron Shop zadržava sva prava promjene cijene proizvoda tako da, ako ste poručili uređaj po jednoj cijeni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a neposredno nakon toga je cijena smanjena u našoj Online prodavnici, nemate prava na povraćaj novca.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan:

a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatik pakovanju; Takođe originalana ambalaža nije obavezna da bi smo prihvatili reklamaciju.

b) da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)

c) da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;

d) poslije toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija u maloprodaji gde je robu ostavio na reklamaciju ili na brojeve našeg call centra. Za više informacija možete nas kontaktirati na info@elektronshop.ba ili putem telefona: 053 311 888

Kontaktirajte nas

Imate li pitanja? Kontaktirajte nas da bismo započeli razgovor.

Nazad na vrh