Procedura za povrat robe/novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna, montažer je u obavezi da prvo provjeri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja. Nakon toga može da pristupi zamjeni robe ili vraćanju novca.

Rok

Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu. Isto važi  i za uređaje isporučene kurirskom službom (Euro Express) . Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.

Reklamacija na funkcionalnost

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako:

  • reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena;
  • u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser (jedna od adresa iz garantnog lista) potvrdio Vaše navode.

Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu ali je poželjna da se dostavi uz uređaj, u što boljem i očuvanijem stanju. Sve prigovore i reklamacije možete slati na mejl: reklamacije@elektronshop.ba uz predmet (slikovit prilog) i kratak opis Vaše reklamacije

Prodavnica Elektron Shop zadržava sva prava promjene cijene proizvoda. Ukoliko ste poručili uređaj po jednoj cijeni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a neposredno nakon toga je cijena smanjena u našoj Online prodavnici, nemate prava na povrat novca.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan sledeće:

a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom (Euro Express) u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatik pakovanju. Takođe originalana ambalaža nije obavezna da bi smo prihvatili reklamaciju, ali je preporučljivo da se proizvod po mogućnosti vrati u u ambalaži.

b) da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca).

c) da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara.

d) poslije toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija u maloprodaji gde je robu ostavio na reklamaciju ili na brojeve našeg call centra. Za više informacija možete nas kontaktirati na info@elektronshop.ba ili putem telefona: 053 311 888.

Saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 mjeseca od kupovine robe.
Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbjedi servisiranje iste.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem. Isto se odnosi i slučaju korišćenja koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu.  Isto važi i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

”Elektron Group d.o.o.” garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana. Takođe bećava i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na mejl: info@elektronshop.ba ili putem telefona: 053 311 887. Takođe, sve prijave i prigovore na funkcionalnost kupljenih uređaja možete slati na: reklamacije@elektronshop.ba uz predmet i kratak opis Vaše reklamacije.

 

Kontaktirajte nas

Imate li pitanja? Kontaktirajte nas da bismo započeli razgovor.

Nazad na vrh